#

Käyttöönottopalvelut

kayttokoulutusta

Laitteiston ennakkotarkastus -ennen laitteiston koeajoja varmistamme, että asennus on asianmukaisesti saatu valmiiksi ja laitteiston koeajot voidaan turvallisesti aloittaa

Vaakojen kalibrointi -kalibroimme punnituslaitteistomme ennen laitteiston käyttöönottoa ja laadimme asiakkaallemme asianmukaiset kalibrointipöytäkirjat.

Suursäkkiasemien koestus - laitteistojemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen varmistamiseksi suoritamme suursäkkiasemille ja -nostimille viranomaisvaatimukset täyttävät nostokokeet ja laadimme taipumamittauksista asianmukaiset pöytäkirjat, jotka toimitamme asiakkaillemme.

Laitteiston koeajot - suorittamme aina laitteiston koeajot ennen käyttöönottoa

Dokumentaatio - toimitamme laitteiston teknisen dokumentaation käyttöohjeineen kansioina ja CD-romilla.

Käyttökoulutus - laitteistotoimituksiimme sisältyy aina asiakkaidemme henkilöstölle räätälöity käyttökoulutus, jossa käydään läpi mm. annostelulaitteiston toiminta ja käyttö, ohjaus, puhtaanapito ja ennakoiva huolto.