Ashland Finland Oy

Nestekonttien-automaattinen
Nesteet pakataan kontteihin kahdella
vierekkäisellä kontitusasemalla.
ashland2
Täyttöputki laskeutuu konttiin täytön
alussa ja nousee täytön aikana ylös
nestepintaa seuraten

ashland

Kontitusasemien täyttötapahtumia ja
pesusekvenssejä ohjataan helppokäyt-
töisellä operointipäätteellä

Jauhetekniikan suunnittelemiin ja toteuttamiin nestekontitusasemiin sisältyi useita käyttöä helpottavia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten täyttövaiheessa syntyvää nesteen kuohumistä vähäntävä moottoroitu täyttöputki,joka laskeutuu täytön alussa kontin sisään ja nousee nestepintaa seuraten täytön aikana ylös.

Konttiin annosteltavan tuotteen annosteluasetukset valitaan kätevästi kosketusnäytöltä ja käyttäjä asettaa täytettävien konttien kokonaismäärän, jollointäytettyjen konttien seuranta onhelppoa.

Laadunvaihdoissa syntyvää puhdistustarvettava varten nesteputkistoon toteutettiin automaattinen vesipesu- ja paineilmahuuhtelutoiminto.