Aktiivihiilen annostelun automatisointi Ahlstromille

Aktiivihiilen annostelu Jauhetekniikka 
   Jauhetekniikka toimittti uuden suursäkkiaseman
  aktiihiilen annosteluun
 Aktiivihiilen annostelu Jauhetekniikka 2

  Jauhetekniikan kehittämien AntiDust™ säkintyhjennys-
yhteiden ja tehokkaan pölynpoistolaitteiston
 ansiosta aktiivihiilipölypäästöjä ei synny käytännässä
lainkaan.

Aktiivihiilen annostelu Jauhetekniikka3
   Annosteluvaaka syöttää raaka-ainetta jatkuvatoimisesti
valitulla annostelukapasiteetilla sekoitussäiliöön.
 Aktiivihiilen annostelu Jauhetekniikka 5 näyttöjä

  Jauhetekniikan Loss-in-Weight Smart™ annosteluohjain
valvoo ja ohjaa prosessia ja pitää annostelun valitulla
annostelunopeudella, vaikka jauheen ominaisuuksissa
tapahtuisi annosteluna aikana muutoksia.

Jauhetekniikka uudisti Ahlstromin aktiivihiiliannostelun

Jauhetekniikka toteutti Ahstromin Tampereen tehtaan aktiivihiiliannostelun täydellisen uudistamisen. Uudistuksessa korvattiin aikaisempi aktiivihiilen annostelulaitteisto modernilla Loss-in-weight Smart™ annostelujärjestelmällä. Uudistuksen tavoitteena oli lisätä aktiivihiilen annosteluprosessin mitattavuutta ja säädettävyyttä sekä vähentää suursäkkien käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Uusi aktiivihiilisuursäkkien  annosteluasema

 Jauhetekniikan toimitukseen kuului uusi, neljälle suursäkille soveltuva suursäkkien annosteluasema. Annosteluprosessien alkaessa aseman kaikki neljä suursäkkiannostelupaikkaa otetaan samaan aikaan käyttöön, jolloin ensimmäisen säkin tyhjentyessä annostelu siirtyy automaattisesti seuraavaan.
Annostelun siirryttyä viimeiseen täyteen säkkiin, voidaan tyhjät säkit vaihtaa kerralla.

Aktiivihiilipöly hallintaan Anti-Dust™ varustuksella

" Aktiivihiilipölyn hallintaan kiinnitettiin jo hankkeen hankintaneuvotteluissa korostetusti huomiota, sillä musta hiilipöly on haitallista hengitettynä ja se on samalla erittäin likaavaa." kertoo Jauhetekniikka Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kousa. "Varustimme suursäkkiasemat kehittämillämme Anti-Dust™ säkinavausuhteillä ja tehokkaalla kohdepölynpoistolaitteistollamme, jolla pölypäästöt saatiin käytännössä kokonaan eliminoitua.", Kousa toteaa.   

Tarkka jatkuvatoimisen annostelun hallinta Loss-in-Weight Smart™ annostelujärjestelmällä

Jauhetekniikka toteutti ohjausjärjestelmän kehittämällään Loss-in-Weight Smart™ annosteluautomaatiolla. Annosteluohjain valvoo ja ohjaa suursäkkiaseman, pneumaattisen siirtolinjan sekä annosteluvaa'an toimintaa keskeytyksettä. Prosessin hallinnan ja lopputuotteen laadun kannalta annostelun tulee pysyä tarkasti valitulla annostelunopeudella eikä jauheen annostelu saa missään nimessä katketa kesken prosessin. Annosteluohjain mittaa jatkuvasti annostelijasta poistuvan jauheen määrää ja säätää annosteluparametreja automaattisesti huomioiden jauheen bulk-painossa tapahtuvat muutokset ja pitäen annostelun kaikissa tilanteissa valitussa annostelunopeudessa. 

Ahltrom

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa.