Primulan leipomo/Järvenpään herkkutehdas

primula ulkosiilo
60 kuution ulkosiilot voidaan täyttää
säiliöautosta tai naapuritontilla olevalta
Helsingin Myllyltä  tulevilla pneumaat-
tisilla kuljettimilla
primulan-leipomo
Järjestelmään kuuluu 3 alasottoasemaa,
joista kuvassa olevilla asemilla annostel-
laan jauheet ja nesteet automaattisiin
taikinasekoittimiin
primula suursäkkiasema2
Automaattiannosteluun kuuluvat 
pienaineet ja suursäkkijauheet annostel-
laan kuiva-ainevarastoon sijoitetulla
Jauhemaatti riviannostelijalla.
primula seulat
Raaka-aineet siirretään pneumaattisesti
magneettierottimien ja seulojen läpi
ennen kuin ne päätyvät tuotantoon
primula tekninen tila
Välivaa'at ja seulontalaitteistot ovat 
sijoitettu omaan tekniseen tilaan 

Jauhetekniikan toimittamalla täysautomaattisella leipomoraaka-aineiden annostelujärjestelmällä annostellaan leipomon tuotannossa tarvittavien taikinoiden jauhemaiset ja nestemäiset raaka-aineet.

Avaimet käteen -periaatteella toimitettava annostelujärjestelmä koostuu mm. kolmesta 60 kuution ulkosiiloista, 17 suursäkkiannostelijasta ja 18 pienaineannostelijasta, nesteannostelulaitteistoista veden, öljyjen ja raskin annosteluun sekä annosteluvaaoista, joilla raaka-aineet annostellaan prosessiin.

Järjestelmä edustaa modernin raaka-aineiden käsittelyn viimeisintä teknologiaa, jossa korkea automaatiotaso ja hallittu jauhemaisten materiaalien ja nesteiden käsittely yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.Ohessa Tekniikka&Talous –lehdessä ollut juttu Primulan leipomosta:


POHJOLAN MODERNEIN LEIPÄKONE

 

Pohjoismaiden moderneimmassa leipomossa on nyt runsaat 10 000 neliötä tuotantotilaa, joka jakautuu puoliksi leipomon ja keväällä valmistuvan valmisruokapuolen kesken. Leipomon koneet tuottavat nyt 2–5-kertaisen määrän leipiä entisiin tuotemääriin verrattuna. Ensimmäiset leivät lähtivät Järvenpäästä asiakkaille uudenvuoden aattona. 160 kilometrin säteellä on noin puolet Suomen vähittäiskaupan markkinoista. Samoin kaupan suuret logistiikkakeskukset ovat lähellä. Sokerina pohjalla on, että naapurissa on Helsingin Mylly, joka muutti Järvenpäähän vuonna 1990 Helsingin Sörnäistenrannasta.

Leipomopuoli vahvasti automatisoitu

Tehtaan prosessi on suunniteltu sen filosofian pohjalta, että tuotteet liikkuvat raaka-aineista leipälaatikoihin asti käsin koskematta. Valmisruoka- puoli vaatii vielä perinteistä vaihetyötä, josta vahvasti automatisoidulla leipomopuolella on nyt päästy lähes kokonaan eroon.

Koneet uusiksi

Vallilan koneista vain kaksi 2000-luvulla ostettua laitetta pystyttiin hyödyntämään uudessa tehtaassa. Osa vanhoista koneista myytiin Viroon. ”Ostimme hollantilaiselta Kaak Groupilta  pääjärjestelmän, johon kytkettiin taikina-, raaka-aine ja pakkausjärjestelmät. Kun tätä järjestelmää pitää ohjata kosketusnäytöiltä, täällä ei voi olla sekaisin 60 -luvun rautalankabändin meininkiä ja tekno-osaston juttuja”, Primulan Herkkutehtaan toimitusjohtaja  Juha Valkamo sanoo.


Paras leipomoraaka-aineannostelun tekniikka Jauhetekniikalta

"Vaikka suuri osa laitteista on peräisin Keski-Euroopasta, leipomoraaka-aineiden annosteluun paras tekniikka löytyi Suomesta kotkalaiselta  Jauhetekniikka Oy:ltä",Primulan Herkkutehtaan toimitusjohtaja Juha Valkamo sanoo.