Muovirouheen täysautomaattinen palautusjärjestelmä,Paccor Finland Oy

 

paccor

Rouhesiilot ja säkitysasemat
paccor säkitysasema pieni
  Rouheet voidaan kerätä siiloihin tai
  säkkeihin
paccor erotussykloneja pieni
   Rouheet siirretään 16 alipainekuljet-
   timella,joiden yhteispituus on 3000m 
suodattimet siilon päällä pieni
   Siirtoilma erotetaan materiaalista
   erotussyklonein varustetuin suodattimin
paccor pääte pieni
  Järjestelmää ohjaan helppokäyttöisellä
  käyttöliittymällä
 

Jauhetekniikka toimitti täysautomaattisen muovirouheen kierrätysjärjestelmän Paccor Finland Oy:n uuteen kuluttajapakkauksia valmistavaan tehtaaseen Hämeenlinnaan

Toimitus on laajuudeltaan yksi Jauhetekniikan merkittävimmistä yksittäisistä järjestelmätoimituksista. 

Alipainesiirtolinjojen yhteispituus lähes 3000 m

Toimitukseen kuuluu  mm.15 kpl rouheen erotussykloneita tuotantolinjoilta tulevan muovirouheen ja siirtoilman erotteluun sekä  25 kpl imuilman suodattimia säiliöineen ja sulkusyöttimineen rouheen vastaanottopäähän. Rouheet siirretään 16 erillisellä alipainekuljettimella tuotantolinjoilta varastosiiloihin ja suursäkitysasemille. Pisimmät rouheen
siirtomatkat ovat lähes 150 m ja siirtolinjojen yhteispituus lähes 3000 m.

Alipainetekniikan ansiosta pölyttömät tuotantotilat

Rouheiden siirroissa käytetyn alipainetekniikan ansiosta tehdastilat säilyvät tältä osin täysin pölyttöminä. Jauhetekniikka toimitti laitteistojen lisäksi järjestelmän ohjaamiseen tarvittavan ohjausautomaation helppokäyttöisine operointipaneeleineen kokonaisuudessaan.

Jauhetekniikan ratkaisun tekninen etu ratkaisi toimittajavalinnan

Jauhetekniikan valintaan järjestelmätoimittajaksi vaikutti
Jauhetekniikan laajan kokemuksen ja hyvien referenssien
lisäksi tarjotun laitteistoratkaisun tekninen etu verrattuna
perinteisiin ratkaisuihin. Jauhetekniikan toimittama ratkaisu
mahdollistaa täysin automaattisesti tapahtuvan rouheen
keräämisen samanaikaisesti kaikilta tuotantolinjoilta ja
niiden siirron joustavasti haluttuun varastosiiloon tai
säkitykseen.

Työn helpottuminen ja järjestelmän helppokäyttöisyys saa käyttäjiltä
kiitosta

”Järjestelmän asennus ja virittäminen on vielä hieman kesken, mutta se on
otettu hyvin vastaan työntekijöiden keskuudessa jo käynnistyneiden linjojen osalta. Kiitosta on saanut muutaman mekaanisen työvaiheen poisjääminen ja käyttöliittymän helppokäyttöisyys.” Kertoo Paccor Finlandin Development
engineer Heikki Rantanen.