Lentotuhkan ja kalkin loss-in-weight annostusjärjstelmä

ytv

Jauhetekniikan loss-in-weight annostusjärjestelmä varmistaa biojätteen hallitun kompostoinnin Ämmäsuon jätteenkäsittely-laitoksella.

Keväällä 2008 käyttöönotettu järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja lentotuhkaa biojätteen kompostoitumisen varmistamiseksi.

Ämmäsuon käsittelykeskukseen tuotiin vuonna 2006 biojätettä yhteensä noin 47 500 tonnia, josta lähes 32 300 tonnia tuli kotitalouksilta. Kaikki pääkaupunkiseudulla erilliskerätty biojäte käsitellään kompostointilaitoksessa. Kompostointilaitoksen prosessi perustuu yleisesti käytettyyn tunnelikompostointitekniikkaan. Biojäte vastaanotetaan sisätiloissa ja siihen sekoitetaan tukiaineena käytettävä kalkki ja lentotuhka. Prosessii n annosteltava kalkki jalentotuhka varastoidaan Jauhetekniikan toimittamiin 40m3 :n ja 80 m3 :n kierresaumasiiloihin. Jauhetekniikan Fluidi™laitteisto varmistaa luonnostaan huonosti valuvien jauheiden häiriöttömän purkamisen prosessiin.ytv2

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilojen alle sijoitetuilla Loss-in-Weight jauheannostelijoilla. Annostelijat ovat punnitusantureiden päällä ja niiden annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Jauhetekniikankehittämällä Loss-in-Weight Smart™ annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot. Tarkasti annostellut jauheet siirretään jauhekuljettimilla käsittelykeskuksen prosessitiloihin, jossa ne annostellaan biojätteen sekaan.

YTV

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV huolehtii Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja seudullisesta  joukkoliikenteestä, jätehuollosta, ilmanlaadun seurannasta, ylläpitää seututietoja ja tekee seudullisia selvityksiä. YTV palvelee jäsenkuntiensa lisäksi useita lähikuntia sopimusperusteisesti.