Kalkin loss-in-weight annostusjärjestelmällä puhdistetaan Outokummun polttokaasut

Jauhetekniikan Loss-in-Weight annostusjärjestelmä

Jauhetekniikan toimittama järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja aktiivihiiltä teräksensilo for lime powder outokumpu stainless valmistuksessa syntyvien polttokaasujen puhdistamiseksi.

EN 1090 -vaatimukset täyttävä kalkkisiilo Jauhetekniikalta

Prosessiin annosteltava kalkin ja aktiivihiilen seos varastoidaan Jauhetekniikan toimittamaan 100 m3 :n varastosiiloon. Siilo on suunniteltu ja valmistettu uuden, 1.7.2014 voimaan astuneen EN1090 -siilostandardin mukaisesti.

Kalkkijauheelle soveltuvat siilovarusteet varmistavat siilon toiminnan

Kalkkijauhesiilojen tyypillisiä ongelmia ovat siilosuodattimen tukkeutuminen ja jauheen holvaaminen varastoinnin seurauksena. " Otimme jauheen haastavat ominaisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja varustimme siilon omalla paineilmapuhdisteisella erikoissuodattimellamme ja Jauhetekniikka Fluidi™ apupurkainlaitteistolla, jolla varmistetaan siilon häiriötön purkaus kaikissa tilanteissa." , kertoo Jauhetekniikan toimitusjohtaja Tuomo Kousa. Oikeanlaisten varusteiden ansiosta varastosiilo saatiin toimimaan häiriöittä.

powder technic lime powder feeder 2

Kalkin syöttö jatkuvatoimisesti pneumaattiseen kuljettimeen

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilon alle sijoitetuilla Loss-in-Weight jauheannostelijalla, joka syöttää jauhetta valitulla annostelunopeudella pneumaattiseen ylipainelinjaan. Annostelija on punnitusantureiden päällä ja sen annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Jauhetekniikan kehittämällä Loss-in-Weight Smart™ annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot.

 Avaimet käteen toimitus Jauhetekniikalta

Jauhetekniikka toimitti jauheen varastointi- ja annostelujärjestelmän Outokumpu Stainless Oy:lle Tornioon asennettuna ja käyttöönotettuna. 

"Outokummun toimitus on projektinhoitopalvelujemme suhteen yksi pisimmälle vietyjä siiloprojektejamme. Kokonaistoimitukseemme sisältyi siilon
start up silo for lime powderpystyksen, varusteasennusten ja käyttöönoton lisäksi mm. siilon perustussuunnittelu maaperäanalyysin perusteella sekä siilon valaistuksen suunnittelu ja toteutus." Kousa kertoo.    

Outokummun kehitysinsinööri Kimmo Vallo on tyytyväinen Jauhetekniikan projektitoimitukseen.
" Hyvä suoritus", hän toteaa. 

Outokumpu Oyj

Outokumpu on johtava edistyksellisten materiaalien toimittaja, ja yhtiö tarjoaa vahvimman teknisen erikoisosaamisen ja laajimman tuotevalikoiman kaikille asiakasryhmille