Lösningar för kontrollerad hantering av pulveraktiga och flytande råvaror

Det år 1989 grundade Jauhetekniikka Oy är ett finskt high tech-företag som specialiserat sig på automatiserad materialhantering. Med över 30 års erfarenhet och med samlad kunskap från hundratals utförda automatiseringsprojekt inom pulver- och vätskematerialprocesser utformar och levererar vi branschens mest utvecklade teknologi inom materialhanteringsapparatur och -system för livsmedels- och processindustrin.

Världens modernaste råvarudoseringsteknik för bagerier från den finska marknadens ledande aktör

Vi har revolutionerat den finska bageriindustrins degframställning genom att ersätta den apparatur våra kunder tidigare använt sig av (bl.a. 2E,HB technik) med de av oss utvecklade Powdermatic™-små- och storsäcksdoserarna, Watermatic™-vattendoserarna, en helautomatisk apparatur för fördegsframställning, samt med vår receptdoseringsautomatik, vilken tack vare sin användningspålitlighet och lättanvändhet skapat en finsk standard inom branschen. Vår marknadsandel för mellanstora och stora bagerier är ungefär 90 %. Med anledning av att den inhemska marknaden i Finland är relativt liten har vi utökat vårt marknadsområde till Norge, Sverige, Baltikum och Ryssland.

Heltäckande produkturval för automatisering av doseringsapparatur för råvaror inom bageri- och livsmedelsindustrin

Som ett resultat av vår aktiva och innovativa produktutveckling har vi utvecklat ett särskilt täckande produkturval enbart bestående av våra egna produkter, vilket inkluderar alla tekniska enhetslösningar för automatisering av råvaruhantering inom bageri- och livsmedelsindustrin.

Bagerier, livsmedelsfabriker och processindustrier finns bland våra kunder

Till vår kundkrets hör industrier som i sina produktionsprocesser använder pulveraktiga, granulära och flytande ämnen, vilket inkluderar bageriindustrier, livsmedelsindustrier, plastindustrier, kemikalieindustrier och Cleantech-verksamheter.

Jauhetekniikka Oy och Leipurin Oy har tecknat ett viktigt samarbetsavtal

 Jauhetekniikka -  Leipurin

Jauhetekniikka Oy, tillverkare av automatiserade doseringssystem för råvaror i pulverform och flytande form, och Leipurin Oy har tecknat ett omfattande samarbets- och återförsäljningsavtal rörande försäljning och marknadsföring av doseringssystem för råvaror på Leipurin Oy:s målmarknadsområden.

Läs mer...

NYHETER

14.08.2020

Jauhetekniikka valittu Kymenlaakson kasvupotentiaalisimpien yritysten joukkoon

Jauhetekniikka Oy on valittu kahden eniten kasvupotentiaalia omaavan yrityksen joukkoon KasvuOpen sparrausohjelman Kymenlaakson Kasvupolulla. 

Läs mer...

09.03.2020

Jauhetekniikka Pactec Foodtec 2020 messuilla

Jauhetekniikka osallistuu tänä vuonna Helsingissä järjestettävään Pactec Foodtec -messutapahtumaan.

Läs mer...

01.02.2019

Jauhetekniikka sai patentin esisekoittavalle riviannostelijalleen

Jauhetekniikka Oy on saanut patentin uudelle keksinnölleen, joka esisekoittaa pienaineet annostelun ja vastaanottosäiliöön siirron aikana.  

Läs mer...

08.01.2019

Jauhetekniikalle uusi kokoonpanohalli

Jauhetekniikka on saanut käyttöönsä uuden kokoonpanohallin.Vuodenvaihteessa käyttöönotettu uusi kokoonpanohalli nostaa toimituskapasiteettia, koska uudet tilat mahdollistavat nyt useiden toimitusten kokoonpanon samanaikaisesti.

Läs mer...
Läs alla nyheter