Företaget

JAUHETEKNIIKKA OY levererar kundspecifikt skräddarsydd apparatur och system för materialhantering, med hjälp av vilka våra kunder ökar räntabiliteten i sina processer, förbättrar kvaliteten på sina slutprodukter och sparar pengar på minskade arbetskraftsutgifter samt på förbättrad arbetssäkerhet.

Kunskap

Verksamhetens grund bygger på nära 30 års erfarenhet inom hantering av pulveraktiga och granulära material samt på kundbaserad och innovativ verksamhetsanda. Särskilt stor kunskap har vi inom långt utvecklade automatiserade DOSERINGSAPPARATUR OCH -SYSTEM för pulveraktiga och flytande råvaror samt TRANSPORT- och SORTERINGSSYSTEM FÖR PULVER.

Vår kvalitetspolitik

Designen och den stadiga konstruktionen hos våra produkter har utformats för att kunna stå emot krävande arbetsförhållanden och dygnet runt-drift inom processindustri. För att försäkra särskilt snabba behovsleveranser av tillbehör använder vi i våra enheter endast standardiserade, ytterst tillgängliga komponenter för maskinbygge.

Du kan bekanta dig med vår övergripande broschyr genom att klicka på ikonerna nedan.

teollisuusluettelokansi small Yleisesitekansi