Produkter

jauhe17

jauhe38

tuote1

För automatisering av kundens produktionsprocesser och förbättring av kvaliteten på slutprodukten erbjuder vi branschens bredaste produkturval, vilket inkluderar alla centrala teknologier för förvaring och förflyttning av material, uppvägning och dosering av pulver och vätskor, siktning samt dammhantering. Ett av våra särskilt starkt kunskapsområden är tillämpningar där noggrann dosering och uppvägning av pulver krävs samt receptstyrda doseringssystem för råvaror, inom vilkas tillverkning vi är en av branschens ledade aktörer i Finland.

BAGERIER OCH LIVSMEDELSFABRIKER

Speciella enheter och system för bageriers materialhantering från branschens ledande aktör

 • Mjölsilos med tillbehör
 • Dosering av storsäckar
 • Dosering av småkomponenter
 • Dosering av vätska
 • Dosering av vatten
 • Framställning av surdeg
 • Mjöltransportörer
 • Siktning
 • Mjölvågar
 • System för receptuppvägning

Öppna produktkatalog för bageri- och livsmedelindustrins här.

PROCESSINDUSTRI

Vi levererar hanteringsapparatur och -system för pulveraktiga och granulära material för industrier som använder dem i sina processer. Till våra kunder hör bl.a. plastfabriker, kemikalieindustrier, tvättmedelfabriker, cementfabriker, färgfabriker och träförädlingsfabriker.

 • Silos med tillbehör
 • Mjöltransportörer
 • Hantering av storsäckar
 • Uppvägnings- och doseringsenheter för pulver
 • Dosering av vätska
 • Doserings- och blandarapparatur för pulver och
 • vätskor
 • Siktning
 • Dammborttagning
 • Hanteringssystem för pulver och vätskor

Öppna produktkatalog för processindustri här.