Lagring av pulver

Silos och behållare med tillbehör, inklusive utveckling och implementering

Liha-Saarinen Valkeakoski
fazermyllyfuidipohjat
siilontäyttökeskus

Vi utvecklar och levererar pulversilos och behållare i turnkey-helhet för alla pulveraktiga och granulära material.

Bekanta dig med våra produkter för förvaring: