JAUHETEKNIIKKA FLUIDI™-STÖDSEPARERARE FÖR SILOS OCH BEHÅLLARE

Beskrivning

fazermyllyfuidipohjat

IM001738
kalkkiannostelija lemcon

Jauhetekniikkas fluidiseringsapparatur förhindrar välvning i pulversilos och behållare samt stödjer en kontrollerad och störningsfri separering.

Tillämpningar

  • för alla pulveraktiga och granulära material samt svårflytande och slitande medel inom processindustrin
  • lätt att bygga om till silos och behållare i alla dess former och olika storlekar

Fördelar

  • ökad produktion – eliminering av välvningsorsakade produktionsavbrott
  • besparingar – arbetstid som slösats på eliminering av välvning kan istället användas till produktion
  • kvaliteten på slutprodukten ökar – silon töms enligt FIRST IN-FIRST OUT (FIFO)-principen

Fluidiseringsmetoden

Inom hantering av pulveraktiga och flytande material är råvarornas välvningsbenägenhet i silos och behållare en av de besvärligaste problemen. Pulverråvarorna packas tätt då luften lämnar produkten, ibland även efter kort förvaringstid. Då blir råvaran dåligt "rinnig" och välvs lätt, varpå flödet från silon eller behållaren förhindras helt eller försvagas, vilket orsakar separering i råvaran. I silon förhindrar ett dåligt flöde även FIFO-funktionen, vilken innebär att den råvara som kommit in först även avlägsnas först.

Pulveraktiga råvarors "flödesegenskaper" kan återfås genom en kontrollerad inblåsning av luft bland produkterna. Detta kallas FLUIDISERING. Hela pulversilon behöver inte fluidiseras, utan det räcker gott och väl med en liten mängd luft om den leds till rätt punkt samt i rätt mängd.

För finfördelat och dåligt rinnande pulver är fluidisering den mest allmänna och den enda fungerande lösningen.

Leveransomfång

Beroende på silons konstruktion och materialets karaktär består Jauhetekniikka Fluidi™-apparatur för stödseparering antingen av en fluidiseringsbotten med flänsfäste eller av särskilda fluidiseringsskivor, vilka installeras i bottenkonen på kundens silo.

Styrning av fluidiseringsapparaturen sker med hjälp av en tidsenhet som installerats på fluidiseringsbotten och med vilken fluidiseringsluften kontrolleras med 0.01 s noggrannhet till de olika sektorerna på fluidiseringsbotten resp. till de olika fluidiseringsskivorna. Styrningen kan alternativt utföras med kundens PCL, då fluidiseringsventilerna ansluts till kopplingsplinten istället för till tidsenheten.

Tilläggsinformation

Produktbilder

Fazer Mylly fluidipohjat 12 kpl fluidipohjat kalkkisiilossa IM001738 kalkkiannostelija lemcon