Uppvägningsapparatur för silos och behållare

Uppvägningsapparatur för silos är ett färdigt kompakt paket avsett för pålitlig mätning av den befintliga mängden material i silon.

Viktigaste egenskaper:

ohjainkeskus

siilopunnitus asennuskuva
 punnitussarjat
 • visar det i behållaren befintliga pulvrets eller vätskans mängd i kg
 • fritt placerbara hög- och lågnivålarm
 • Uppvägningsbaserad störningsfri mätning

Fördelar med uppvägning av behållare:

 • Uppvägning av behållaren är det ENDA pålitliga sättet att mäta materialmängden i behållaren
 • Tack vare mätningsdata vet du ALLTID och SÄKERT hur mycket material du har i behållaren
 • Du undviker produktionsavbrott orsakade av att materialet helt plötsligt tagit slut
 • Tack vare det inställbara minimigräns-alarmet kan du fylla på ditt lager i tid.

I uppvägningsapparaturen ingår:

 • nödvändig mängd uppvägningssensorer och monteringssatser (1)
 • kopplingsdosa (2)
 • flexböj enligt dimensionerna på kundens rörledningar och monteringsdelar (3)
 • inkapslad mätförstärkare med digitaldisplay
 • installations- och kalibreringsanvisningar

Mätförstärkaren digitaliserar signalmeddelandet som inkommer till sensorn och graderar den befintliga mängden material i silon så att den kan avläsas i kg. Förstärkaren levereras i plast- eller stålfodral.

Uppvägningsapparaturen för flera silos bör verkställas genom att mätförstärkarna placeras i ett fodral, så att materialmängden för alla lagersilos kan granskas samtidigt.

Uppvägningsapparaturen är tack vare våra installationsanvisningar enkla att eftermonteras till nästintill alla silos och behållare. Vid behov bistår vi med installation och kalibrering av apparaturen.

Tilläggsinformation

Produktbilder

Ohjauskeskus siilopunnitukseen