Paketeringsmaskiner för småförpackningar och påfyllning av storsäckar

Fillermatic ja tyttö

Jauhetekniikka erbjuder ett brett utbud av olika typer av apparatur för påfyllning av småförpackningar och storsäckar

  • Vertikal förpackningsmaskin för påfyllning av småförpackningar
  • Pulverdoserare för påfyllning av småförpackningar
  • Påfyllningsanordning för storsäckar

Vi utformar och dimensionerar apparaturen efter förutsättningarna i kundens utrymme och gör en för lyftanordningen nödvändig aktiveringskontroll.