Uppvägnings- och doseringsapparatur för pulveraktigt och granulärt material

jauhe--18

Jauheannostelija valio
siirr-annostelija-saarioi

Marknadens bredaste utbud av pulverdoserare

Jauhetekniikka erbjuder marknadens bredaste utbud av olika enhetslösningar för behandling av pulver samt för noggrann uppvägning och dosering. Utifrån vår standardmall skräddarsyr vi en passande apparatur för varje situation.

Vår expertis om pulver garanterar en noggrann och säker dosering

Sedan år 1989 har vi levererat hundratals typer av doserare till hundratals typer av pulver inom processindustrin och livsmedelsindustrin. Baserat på våra enastående erfarenheter väljer vi och dimensionerar vi den bäst lämpade enhetslösningen för alla typer av tillämpningar, vilket försäkrar en användarsäkerhet och doseringsnoggrannhet i en klass för sig.

Batch-dosering eller fortlöpande uppvägd dosering

Våra apparaturer är enskilda uppvägnings- eller volymdoseringsbaserade doseringsenheter för pulveraktiga och granulära material och för batch- eller fortlöpande (loss-in-weight) dosering. Vi erbjuder även väldigt breda turnkey-helhetslösningar för automatisk doseringsapparatur, uppbyggda av flera doserare och kontrollautomatik.

Avancerad doseringskontroll enligt användningsområde

För styrning av vår doseringsapparatur har vi utvecklat en egen doseringskontroll, vars kontrollalgoritmer grundar sig på erfarenhet från hundratals olika tillämpningar med hantering av olika pulver i doseringsprocesser. Våra kontroller är enkla att ansluta till kontors-PC samt högklassiga kontrollautomatiksystem för kvalitetskontroll och fjärrstyrning.

Bekanta dig med vårt produktutbud genom att klicka på länkarna: