Referenser

Sedan år 1989 har vi levererat projekt för hantering av pulveraktiga, granulära och flytande material till olika typer av industrier. Bland våra största kundgrupper finns:

- bagerier och kvarnar
- livsmedelsfabriker
- foderfabriker

- konfektfabriker
- plastfabriker
- kemikalieindustrier

- tvättpulverfabriker
- färgfabriker
- träförädlingsfabriker

Öppna lista med våra kunder på respektive fackområde här.
Öppna lista med råvaror vars hantering vi har levererat apparatur till här.

Du kan bekanta dig med våra branschvisa case-leveranser genom att klicka på de länkade artiklarna och rubrikerna för respektive bransch.