Ashland Finland Oy

Nestekonttien-automaattinen
Vätskorna packas i containrar vid två
containerstationer bredvid varandra.
ashland2
Påfyllningsröret sänks till containern vid
påfyllningens början och höjs upp
under påfyllningen enligt aktuell
vätskenivå.

ashland

Containerstationernas påfyllnings- och  
tvättsekvenser styrs med hjälp av en
lättanvänd kontrollterminal.

De av Jauhetekniikka utvecklade och tillverkade containerstationerna för vätskor innehåller flera innovativa egenskaper som underlättar användning, såsom ett motoriserat påfyllningsrör för minskad skumbildningen vid påfyllning – vid början av påfyllningen sänks den ned i behållaren och stiger under påfyllningen sedan stegvis upp med höjd vätskenivå.

Doseringsinställningarna för produkten som doseras till containern väljs behändigt med touch screenen och användaren ställer in containerns totala volym, så att kontroll av påfyllda containers förenklas.

För rengöringsbehovet som uppkommer vid byte av råvarutyp installerades en automatisk vattentvätt- och tryckluftssköljningsfunktion till vätskerörledningen.