Helautomatiskt återvinningssystem för plastkross, Paccor Finland Oy

paccor

Krossningssilos och säckningsstationer.
paccor säkitysasema pieni
Krosset kan samlas in till silos eller till säckar.
paccor erotussykloneja pieni
Krosset förflyttas med 16 st
undertryckstransportband, vars
sammanlagda längd är 3 000 m.
suodattimet siilon päällä pieni

Överluft separeras från materialet med hjälp
av ett filter utrustat med avskiljningscyklon.

paccor pääte pieni
Systemet styrs med hjälp av ett
lätthanterligt användargränssnitt.

Jauhetekniikka levererade ett helautomatiskt återvinningssystem för plastkross till Paccor Finland Oy:s nya fabrik för tillverkning av bruksemballage i Tavastehus.

Leveransen är en av de för sitt omfång mest betydliga systemleveranserna för Jauhetekniikka.

Undertryckstransportörens sammanlagda längd är nästan 3 000 m.

I leveransomfånget ingår bl.a. 15 st avskiljningscykloner för plastkross från produktionslinjerna och för avskiljning av överluft samt 25 st luftinduktionsfilter med behållare och slussmatning till krossets mottagarände. Krosset förflyttas med 16 speciella undertryckstransportörer från produktionslinjerna till lagersilos och storsäcksstationer. Krossets längsta flyttsträckor är nästan 150 m och transportlinjens sammanlagda längd är nära 3 000 m.
siirtomatkat ovat lähes 150 m ja siirtolinjojen yhteispituus lähes 3000 m.

Dammfria produktionsutrymmen tack vare undertryckstekniken

Tack vare den i förflyttningen av krosset använda undertryckstekniken håller sig fabriksutrymmena fullständigt fria från damm. Jauhetekniikka levererade förutom apparaturen en för systemkontrollen nödvändig enhetlig styrautomatik med lättanvänd kontrollpanel.

Den tekniska fördelen hos Jauhetekniikkas lösning ledde till val av dem som leverantör

För valet av Jauhetekniikka som systemleverantör inverkade Jauhetekniikkas breda erfarenhet och förutom de goda referenserna även den tekniska fördelen hos deras apparaturlösning jämfört med traditionella lösningar. Den av Jauhetekniikka utförda lösningen möjliggör helautomatisk insamling av kross samtidigt från alla produktionslinjer samt krossets överföring till flexibelt valbara lagersilos eller förvaring.

Rationaliseringen av arbetet och systemets lättanvändhet har fått beröm av användarna.

"Systemets installation och inställning håller fortfarande på, men den har tagits emot väl bland arbetarna beträffande de redan aktiverade linjerna. Bortfallet av några mekaniska arbetsmoment och användargränssnittets användarvänlighet har fått beröm." Berättar Paccor Finlands Development engineer Heikki Rantanen.