Loss-in-Weight-doseringssystem för flygaska och kalk

ytv Jauhetekniikkas Loss-in-Weight-doseringssystem säkrar en kontrollerad kompostering av biosopor på avfalls-hanteringsanläggningen i Käringmossen.

Systemet som togs i bruk våren 2008 matar fortlöpande vägd kalk och flygaska för att försäkra en bra kompostering av biosopor.

Avfallshanteringsanläggningen i Käringmossen tog år 2006 emot sammanlagt ca 47 500 ton biosopor, varav nära 32 300 ton kom från hushåll. Alla separat insamlade biosopor i huvudstadsregionen hanteras vid komposteringsanläggningen. Komposteringsanläggningens process bygger på den allmänt använda tunnelkomposteringstekniken. Biosopor tas emot i inomhuslokaler och där blandas det ihop med stödämnena kalk och flygaska. Den till processen doserade kalken och flygaskan förvaras i de av Jauhetekniikka levererade 40 m3- och 80 m3-silos med gängskarv. Jauhetekniikkas Fluidi™-appartur säkrar en problemfri upplösning av naturligt dåligt rinnande pulver.ytv2

Doseringsprocessen för pulver sker i loss-in-weight-doseraren för pulver som finns placerade under silon. Doserarna sitter ovanpå uppvägningssensorn och deras doseringshastighet justeras och upprätthålls med den av Jauhetekniikka utvecklade Loss-in-Weight Smart™-doseringskontrollen. Kontrollen har en av Profibus-bussen möjliggjord fjärrförbindelse till processövervakningen, varifrån apparaturens aktiviteter kan övervakas och önskade doseringsvärden kan ställas in. Det noggrant doserade pulvret förflyttas med hjälp av pulvertransportbandet till hanteringscentret i processrummet, där de fördelas och blandas ihop med biosoporna.

SAD

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD sköter planering av Helsingfors, Esbos, Grankullas och Vandas trafiksystem och regionala kollektivtrafik, avfallshantering, övervakning av luftkvalitet samt upprätthåller regional data och utför regionala utredningar. SAD tjänar förutom medlemskommunerna vid överenskommelse även andra kranskommuner.