SOK Suur-Savon leipomo (bageri)

SOK suursavo jauhevaaat 2008 3 
 sok jauhemaatti web
sok suursavo raskisäiliöt
SOK suursavo sisäsiilot2

Automatisk framställning av deg och surdeg

På SOK Suur-Savos bageri i S:t Michel togs ett modernt doseringssystem för bageriråvaror i bruk för framställning av deg och surdeg.

Till den automatiska doseringen inkluderades bageriets allra mest använda råvaror, varav 15 är pulveraktiga och 3 flytande.

Pulvren doseras från silon och från en Powdermatic-doserare.

De av pulverråvarorna mest använda pulvren såsom vete- och rågmjöl doseras från mjölsilon, medan småingredienserna och storsäcksmjölen doseras från den i förrådsutrymmet placerade Powdermatic-råvarudoseraren.

Pulverdosering dammfri tack vare Anti-Dust-huven

Med en pneumatisk transportör förflyttas pulvren noggrant uppvägda från silon och Powdermatic, antingen till en mjölnedtagningsstation eller till surdegsmjölvågen.
När mjölblandningen står färdig vid mjölnedtagningsstationen kan den tack vare den av Jauhetekniikka utformade Anti-Dust-huven kontrollerat och helt dammfritt tappas ned till degkitteln.

Automatisk dosering av vätskejäst och vatten

Automatisk dosering av vätskor sker med hjälp av de till råvarusystemet anslutna Watermatic™- och Fluidmatic™-doseringsapparaturerna. Watermatic är en kompakt doseringsapparatur ämnad för dosering av vatten. Vattnet som ska doseras styrs direkt från Watermatic till degvagnen med en decimeter-noggrannhet och med den önskade temperaturen.

Dosering av den flytande jästen sker genom decimerande uppvägning med Fluidmatic™-apparaturen. Doseringsapparaturen, som installerats i kylrummet, består av vätskebehållaren på vågsensorn samt av den i apparaturen integrerade doseringspumpen, som pumpar vätskan noggrant uppvägd.

Med Jauhetekniikkas Fermatic sourdough system sker framställning och dosering av surdegen med automatisk styrning och övervakning

Framställning av surdegen sker helt automatiskt med tre stycken 5 m3-fördegsbehållare och Jauhetekniikkas Fermatic sourdough system™-kontrollautomatiksystem. Framställningstiden för surdegen ställs enkelt in via den användarvänliga tidtagningsmenyn på kontrollpanelen, varpå systemet helt automatiskt doserar det vatten och de torrämnen som behövs för surdegen. Blandnings- och vilotiden är lätta att ställa in i Fermatic sourdough system™-programmets interna minne.

Doseringsautomatik styr och övervakar doseringsskeenden

Det av produktreceptet styrda receptdoseringssystemet doserar 10-15 st 400-liters råvarubatcher i timmen. Aktiv upprätthållningsautomatik för doseringsnoggrannheter övervakar doseringsnoggrannheten och de aktuella mängderna råvaror som finns i lager. Systemet sparar doseringstillfällena samt rapporterna om råvaruförbrukning från önskad tidsperiod kan smidigt återanvändas.

"Med utgångspunkt i den feedback vi fått från bagare har vi utformat receptautomatiken och användargränssnittet att vara så användarvänligt att beställning av degen lyckas även om en inte kan ett dugg om datorer. På så vis är det lätt för användare att anamma ett nytt system, och introduktion av ny apparatur sker smärtfritt", berättar Jukka Kousa från Jauhetekniikka Oy.

Nyckelfärdig leverans från Jauhetekniikka

Jauhetekniikka utförde installation och aktivering av det nya doseringssystemet som nyckelfärdig leverans. Enhetsinställningar och elkablage utfördes flexibelt enligt kundens önskan.