Automatisering av mjöldosering hos market-bageriet, Porokylän Leipomo Oy

suursäkkiannostelija porokylän leipomo

Hantering av storsäckar är säker tack vare
elliften och säckknuten som öppnas via luckan.
 jauhovaaka porokylän leipomo
Mjölet doseras noggrant avvägda till mjölvågen,
varifrån de direkt tappas i blandaren.

Jauhetekniikka förverkligade automatisering av mjöldoseringen för Porokylän Leipomo Oy:s nya market-bageri.

Apparaturen består av en storsäcksdoserare som placeras på förrådssidan, en undertryckstransportör, en mjölvåg samt av doseringsautomatik.

Mjöldosering genom att trycka på en knapp

Bagaren behöver bara mata in önskad mjölmängd på kontrollpanelens display och trycka på "På"-knappen, då förflyttas den valda mängden mjöl snyggt och dammfritt från storsäcksstationen i förrådsutrymmet till undertryckstransportörens mjölvåg. Från mjölvågen tappas en dos till degblandaren.

Hanteringen av storsäckar är säker och dammfri

Hanteringen av storsäckar är säker och ergonomisk tack vare elliften. Säcken lyfts till storsäcksställningen genom ett tryck på knappen på fjärrkontrollen och släpps ned med säkerhetsbandets stöd. Då kan säckens bottenventil säkert öppnas via den dammtäta luckan. Efter att säcken öppnats stängs luckan, varvid konstruktionen är fullständigt dammtät.