#

JAUHETEKNIIKKA FLUIDI™ APUPURKAIN SIILOIHIN JA SÄILIÖIHIN

Kuvaus

fazermyllyfuidipohjat

IM001738
kalkkiannostelija lemcon

Jauhetekniikan fluidilaitteisto estää jauhesiilojen ja -säiliöiden holvaamisen ja takaa siilon hallitun ja häiriöttömän purkauksen.

Soveltuvuus

  • kaikille prosessiteollisuuden käyttämille jauheille ja raemaisille aineille, myös vaikeasti valuville ja kuluttaville aineille
  • helppo jälkiasentaa kaiken kokoisiin ja - mallisiin siiloihin ja säiliöihin

Edut

  • tuotanto lisääntyy -holvaamisesta aiheutuvat tuotantokatkokset eliminoituvat
  • rahaa säästyy – holvauksen poistoon hukattu työaika voidaan käyttää tuotantoon
  • lopputuotteen laatu paranee – siilo tyhjenee FIFO –periaatteella

Fluidisointimenetelmä

Jauhemaisten ja rakeisten aineiden käsittelyn pahimpia ongelmia on niiden holvaustaipumus siiloissa ja säiliöissä. Jauheraaka-aineet pakkautuvat tiiviisti ilman poistuessa tuotteesta, joskus lyhyenkin varastoinnin aikana. Tällöin raaka-aine muuttuu huonosti "juoksevaksi" ja holvautuu helposti, jolloin virtaus siilosta tai säiliöstä estyy kokonaan tai heikkenee, joka aiheuttaa erottumista raaka-aineessa. Huono virtaus myös estää siilossa ns. FIRST IN-FIRST OUT toiminnan, joka tarkoittaa, että ensin sisään tullut raaka-aine myös poistuu ensiksi. Jaumaisten raaka-aineiden "juoksevuus-ominaisuudet" voidaan palauttaa puhaltamalla hallitusti ilmaa tuotteen joukkoon. Tätä kutsutaan FLUIDISOINNIKSI. Koko jauhesiiloa ei tarvitse fluidisoida, vaan tarkoitukseen riittää hyvin vähäinenkin ilmamäärä , kun se johdetaan oikeaan kohtaan ja oikean määräisenä. Hienojakoisille ja huonosti valuville jauheille fluidisointimenetelmä yleisin ja ainoa toimiva ratkaisu.

Toimitussisältö

Jauhetekniikka Fluidi™ -apupurkainlaitteisto koostuu siilokonstruktiosta ja purettavasta materiaalista riippuen joko laippakiinnitteisestä fluidipohjasta tai erillisistä fluidilevyistä, jotka asennetaan asiakkaan siilon pohjakartiolle. Fluidisointilaitteiston ohjaus tapahtuu fluidipohjaan asennetulla ajastinyksiköllä, jolla fluidisointi-ilma ohjataan hallitusti 0.01 s tarkkuudella fluidipohjan eri sektoreihin tai erillisille fluidisointilevyille. Vaihtoehtoisesti ohjaus voidaan toteuttaa asiakkaan logiikkajärjestelmällä, jolloin fluidisointiventtiilit ovat kytketty ajastimen sijasta riviliitinkoteloon.

Lisätiedot

Lataa esite pdf-muodossa

Tuotekuvat

Fazer Mylly fluidipohjat 12 kpl fluidipohjat kalkkisiilossa IM001738 kalkkiannostelija lemcon