Jauhetekniikan toimittama suursäkityslaitteisto lasijauheen pakkaamiseen on otettu käyttöön Uusioaines Oy:llä

Jauhetekniikka on toimittanut laitteistot ohjausjärjestelmineen kierrätyslasista tehdyn lasijauhon suursäkitykseen Uusioaines Oy:lle.

Laitteistotoimitukseen sisältyi lasijauhesiilon pohjaan asennettu ruuvikuljetin, punnitukseen perustuva suursäkitysasema, kohdepölynpoistolaitteistot sekä säkitystä ja ruuvikuljetinta ohjaava 
ohjausautomaatio. Samaan toimitukseen sisältyi myös suursäkkien tyhjennysasema, joka yhdistettiin
saumattomasti asiakkaan nykyisiin laitteistoihin

Jauhetekniikka vastasi projektin kokonaistoteuteuksesta alkaen paikanpäällä tehdystä mittauskäynnistä lay-out suunnitteluun ja päätyen valmiiin laitteistokokonaisuuden käyttöönottoon ja käyttökoulutukseen.
Laitteisto on varustettu Jauhetekniikan suunnittelemalla kohdepölynpoistolaitteistolla, joka poistaa säkityksessä syntyvän lasijauhepölyn erittäin tehokkaasti.


Uusioaines Oy

Yrityksen toimintaan kuuluu keräyslasin nouto- ja puhdistuspalvelut. Suurimmat pakkauslasin toimittajat ovat Palpa,juomatukut ja jätehuoltoyhtiöt. Tasolasin (ikkunalasit, tuulilasit) toimittajia ovat lasiliikkeet, lasileikkaamot, jatkojalostajat ja jätehuoltoyritykset. Lasin keräily ja kuljetukset hoidetaan yrityksen omalla kalustolla.

Lasinpuhdistuslaitoksen käsittelykapasiteetti riittää koko Suomen tarpeisiin. Lasi murskataan, puhdistetaan ja lajitellaan värin mukaan. Keräyslasista jalostetaan uusioraaka-ainetta eli sirua lasiteollisuuden käyttöön.