Kalkin loss-in-weight annostusjärjestelmällä puhdistetaan Outokummun polttokaasut

Jauhetekniikan toimittama järjestelmä syöttää jatkuvatoimisesti punnittuna kalkkia ja aktiivihiiltä teräksen valmistuksessa syntyvien polttokaasujen puhdistamiseksi.

Kalkkijauheelle soveltuvat siilovarusteet varmistavat siilon toiminnan

Kalkkijauhesiilojen tyypillisiä ongelmia ovat siilosuodattimen tukkeutuminen ja jauheen holvaaminen varastoinnin seurauksena. " Otimme jauheen haastavat ominaisuudet huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja varustimme siilon omalla paineilmapuhdisteisella erikoissuodattimellamme ja Jauhetekniikka Fluidi™ apupurkainlaitteistolla, jolla varmistetaan siilon häiriötön purkaus kaikissa tilanteissa." , kertoo Jauhetekniikan toimitusjohtaja Tuomo Kousa. Oikeanlaisten varusteiden ansiosta varastosiilo saatiin toimimaan häiriöittä.

Kalkin syöttö jatkuvatoimisesti pneumaattiseen kuljettimeen

Jauheiden annostelu prosessiin tapahtuu siilon alle sijoitetuilla Loss-in-Weight jauheannostelijalla, joka syöttää jauhetta valitulla annostelunopeudella pneumaattiseen ylipainelinjaan. Annostelija on punnitusantureiden päällä ja sen annostusnopeutta säädetään ja ylläpidetään Jauhetekniikan kehittämällä Loss-in-Weight Smart™ annostusohjaimella. Ohjaimesta on Profibus –väylällä toteutettu etäyhteys prosessivalvomoon, josta voidaan valvoa laitteiston toimintaa ja asettaa halutut annostusarvot.

Lue lisää..