Leipomo Salosen raaka-ainejärjestelmän laajennus on otettu käyttöön

Jauhetekniikka Oy on suunnitellut ja toteuttanutulkosiilot salonen
Leipomo Salosen raaka-aineiden annostelujärjestelmän laajennuksen, jossa aiempaa järjestelmää laajennettiin kahdella 60 kuution ulkosiilolla.

Nyt tehty laajennus on jo toinen Jauhetekniikan toteuttaman alkuperäisen raaka-ainejärjestelmän laajennus verrattain lyheyn ajan sisällä.

Jauhetekniikan toimitukseen sisältyi projektin kokonaissuunnittelu alkaen rakennuslupavaiheesta aina siilojen pystytykseen ja tarvittavien ohjelmamuutosten toteutukseen ja käyttöönottoon saakka.
Ulkosiilot on varustettu Jauhetekniikan siilosuodattimin ja Fluidi™ apupurkainlaitteistoin, joilla varmistetaan siilojen varma ja häiriötön toiminta kaikkina vuodenaikoina.